ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie


privind  organizarea  consultării  publice  a  proiectului  de  decizie

Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  intern

privind   stabilirea  sporului  pentru  performanță  personalului  din  unitățile  bugetare

Primăria comunei Donici inițiază, începând cu data de 17.12.2018   consultarea publică a proiectului de decizie: Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  intern

privind   stabilirea  sporului  pentru  performanță  personalului  din  unitățile  bugetare

Scopul  proiectului este informarea, consultarea  și  participarea în  procesul  decizional.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este corectitudinea  stabilirii  sporului  pentru  performanță  angajaților  din unitățile  bugetare  ce  se  subordonează autorității APL Donici.

Proiectul  de  decizie  este  elaborat  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare: HG nr.1231  din  12.12.2018  pentru  punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.270/2018  privind  sistemul  unitar  de  salarizare  în  sectorul  bugetar, art. 14 alin (2) lit.m) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 ,,Privind Administraţia publică locală”

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediatepână pe data de 28.12.2018

pe adresa electronică: primaria.donici@mail.ru,

la  nr. de telefon   0235 73709,  0235 73536.

Responsabil de recepţionarea recomandărilor asupra proiectului de decizie este

Secretarul  Consiliului  communal Guzun Iulia

Proiectul deciziei Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  intern  privind   stabilirea  sporului  pentru  performanță  personalului  din  unitățile  bugetare

sânt disponibile pe pagina web  primariadonici.comună.md sau la sediul Primariei Donici, r-nul Orhei.