Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie


Primăria comunei Donici iniţiază, începînd cu data de 10 iunie 2020 , consultarea publică a proiectului de decizie : „Cu privire la  selectarea  sectoarelor  de drum pentru reparație în anul 2020 în cadrul programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale

Scopul proiectului este de a indentifica porțiunile de drum  pentru reparație în dependență de importanța social-economică a acestuia și în dependență de doleanțele locuitorilor satelor din comună.

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este relansarea Programului Guvernamental privind reparația periodică a drumurilor publice prin care se alocă resurse financiare pentru reparația drumurilor din localități. Prevederile de bază ale proiectului sînt Identificarea sectorelor de drum pentru reparație ; Suma alocată pentru comuna Donici, raionul Orhei este de 1mln 206 mii lei.  Beneficiarii proiectului de decizie sînt Locuitorii comunei Donici  raionul Orhei. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt indentificarea sectoarelor de drum oportun pentru un număr cât mai mare de locuitori. Impactul estimat al proiectului de decizie este 95%.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Programul Guvernamental, planul alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor publice locale, prevederile legislaţiei Republicii Moldova ; Legea 436/2006 privind administrația publică locală, Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea drumurilor nr.509/1995 .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 26  iunie 2020,   pe adresa electronică: primaria.donici@mail.ru, la numărul de telefon 0235-73-709, sau pe adresa  MD-3526, satul Donici, raionul Orhei, Primăria.

Proiectul deciziei” Cu privire la selectarea sectoarelor  de drum pentru reparație”  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială http://donici.comuna.md/   sau la sediul Primăriei  comunei Donici, raionul Orhei  situat pe adresa  MD-3526, satul Donici, raionul Orhei, Primăria.