ANUNŢ


Primăria comunei Donici iniţiază, consultarea publică a proiectelor de decizii şi alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii şi sunt disponibile pe pagina web oficială http://donici.comuna.md/ la compartimentul ”Transparenţa decizională”, secţiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 10 decembrie 2020, pe adresa  primăriei comunei Donici, r-nul Orhei sau pe adresa  electronică: primaria.donici@mail.com nr. de telefon 023573709