Consultări publice ale proiectelor


  1. REGULAMENT „Cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare”
  2. DECIZIE nr.7/9 din 8 decembrie 2018 „Cu privire la selectarea sectorului de drum,,
  3. Autoritătilor Publice Locale „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”
  4. Notă informativă „Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional în cadrul Administraţiei Publice Locale Donici”
  5. Regulament Intern cu privire la procedurile de elaborare, informare , consultare participare şi adoptarea deciziilor şi actelor administrative în cadrul Autorităţii publice locale Donici”
  6. Proiect de decizii Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar al UAT Donici pentru anul 2019
  7. Proiect de decizii Cu privire la aprobarea ,,Cadastrului Funciar”
  8. Proiect de decizii Cu privire la aprobarea bugetului local UAT Donici pentru anul 2019
  9. Proiect de decizii Cu privire la aprobarea bugetului local UAT Donici pentru anul 2019 prima lectură